Професионал е3

 

За нас

 

Претпријатието Професионал е3 ДООЕЛ е основано во 2001 година. Како застапник за HBM - Hottinger Baldwin Messtechnik, Дармштад, Германија производите и услугите кои ги нудиме се според стандардите за квалитет декларирани од HBM.
Располагаме со високо образован кадар кој постојано се надградува преку активно учество на семинари и обуки како од HBM, така и од нашиот соработник TRCpro од Нови Сад, Србија. 
Покрај, редовниот кадар располагаме и со стручни соработници кои имаат долгогодишно искуство и експертиза во областа на мерењето и испитувањата.


 

Со почит,

Тимот на Професионал е3

2012 Професионал е3 ДООЕЛ Скопје. Сите права задржани.